วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การหาตำแหน่ง GPS ที่ต้องการ Google Map


คงมีหลายคนอยากรู้ตำแหน่งที่เราอยู่ว่า เลขที่ตำแหน่ง หรือพิกัด GPS ของเราเอง ว่าคือเลขอะไร

 พิกัด GPS คือตัวเลขสากลที่ระบุว่าตำแหน่งนั้นๆอยู่ในส่วนใดของโลก เราสามารถทราบพิกัดGPS ได้โดยใช้เครื่องรับสัญญาณจีพีเอสหรือใช้ Google Earth และการแชร์ข้อมูลตัวเลขพิกัดของสถานที่ต่างๆให้กับคนทั่วไป จะทำให้ผู้ที่มีเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส หากทราบตัวเลขพิกัด GPS ของสถานที่ที่คุณต้องการไป เพียงแค่ระบุตัวเลขพิกัดในเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส แผนที่ของสถานที่ที่คุณต้องการไปก็จะแสดงขึ้นที่อุปกรณ์ของคุณ

เข้าไปที่พิมพ์ http://maps.google.co.th ลงไป เพื่อเข้าใช้งานแผนที่ของ Google Mapพิมพ์สถานที่ใกล้เคียนหรือใกล้ตำแหน่งที่ต้องการ 

หาตำแหน่งที่เราต้องการให้แผนที่ระบุ

คลิิกขวาทีตำแหน่ง ในแผนที่ เลือก เมนู "นี้คืออะไร"

ตำแหน่ง หรือพิกัด จะปรากฏในช่องค้นหาการระบุตำแหน่ง เช่น
https://maps.google.com/maps?q=13.667693,100.655126
หรือ
https://maps.google.com/maps?q=13.667693,100.655126&num=1&t=m&z=16

ไม่มีความคิดเห็น: