วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Mysql และ mdb ใน php และ asp กับการแสดงผลข้อมูลภาษาไทยเป็น ???????

นักพัฒนาเว็บหลายคนคงเคยพบกับปัญหา เกี่ยวกับภาษาไทยเพี้ยน เป็น ???????  หลังจากมีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ทั้งMysql และ mdb ใน php และ asp


1. asp+access กับการแสดงผลข้อมูลภาษาไทยเป็น ???????
ให้ลองใช้โค๊ต Sever.HTMLEncode() ในการแสดงผล
ตัวอย่าง <%=Server.HTMLEncode(RS("data"))%>   


2.แก้ปัญหาภาษาไทย php กับ MySQL (TIS-620 กับ UTF-8)  ปัญหาภาษาไทย PHP กับ MySQL ??????????   
ในการใช้ Collation ของ TIS-620 การสร้างตารางหรือแม้แต่ฟิวส์ให้ใช้เป็น tis620_thai_ci และในการ Import หรือ Export ข้อมูลก็จะต้องใช้เป็น tis620 เช่นเดียวกัน

กำหนด Header ให้ใช้เป็น tis-620 

กำหนดในส่วนของ Connection 
- กรณีที่กำหนด Collation เป็น tis620_thai_ci ให้ใช้
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("mydatabase");
mysql_query("SET NAMES TIS620");

- กรณีที่กำหนด Collation อื่น ๆ ให้ใช้
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("mydatabase");
mysql_query("SET character_set_results=tis620");
mysql_query("SET character_set_client=tis620");
mysql_query("SET character_set_connection=tis620");

ไม่มีความคิดเห็น: