วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

start >> Run มีคำสั่งอะไรบ้าง


หลายคนที่ต้องการหาโปรแกรมที่ต้องการ แต่มองหาในรายชื่อโปรแกรมไม่เจอ เพื่อเป็นเส้นทางสู่โปรแกรมที่เราต้องการ โดยเฉพาะ คนที่ไม่คุ้นเคยกับหน้าตามของเวอร์ชั่นใหม่ๆ  Admin ส่วนจึงต้องรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเหล่านี้ เพราะถ้าใช้คล่องๆ เราจะสึกว่าเร็วกว่าการใช้ Mouse และ ไม่ต้องหาว่ามันอยู่ที่ไหน เรามาลองใช้วิธิการใช้คำสั่งค้่นหาด้วย การ Start >> Run กัน

 1. เรียกโปรแกรม Accessibility Options —> access.cpl
 2. เรียกโปรแกรม Add Hardware —> hdwwiz.cpl
 3. เรียกโปรแกรม Add/Remove Programs —> appwiz.cpl
 4. เรียกโปรแกรม Administrative Tools control —> admintools
 5. ตั้งค่า Automatic Updates —> wuaucpl.cpl
 6. เรียกโปรแกรม Bluetooth Transfer Wizard —> fsquirt
 7. เรียกโปรแกรม เครื่องคิดเลข (Calculator) —> calc
 8. เรียกโปรแกรม Certificate Manager —> certmgr.msc
 9. เรียกโปรแกรม Character Map —> charmap
 10. เรียกโปรแกรม ตรวจสอบดิสก์ (Check Disk Utility) —> chkdsk
 11. เรียกดูคลิปบอร์ด (Clipboard Viewer) —> clipbrd
 12. เรียกหน้าต่างดอส (Command Prompt) —> cmd
 13. เรียกโปรแกรม Component Services —> dcomcnfg
 14. เรียกโปรแกรม Computer Management —> compmgmt.msc
 15. เรียกดู/ตั้ง เวลาและวันที่ —> timedate.cpl
 16. เรียกหน้าต่าง Device Manager —> devmgmt.msc
 17. เรียกดูข้อมูล Direct X (Direct X Troubleshooter) —> dxdiag
 18. เรียกโปรแกรม Disk Cleanup Utility —> cleanmgr
 19. เรียกโปรแกรม Disk Defragment —> dfrg.msc
 20. เรียกโปรแกรม Disk Management —> diskmgmt.msc
 21. เรียกโปรแกรม Disk Partition Manager —> diskpart
 22. เรียกโปรแกรมตรวจสอบไดร์ฟเวอร์ (Driver Verifier Utility) —> verifier
 23. เรียกดูประวัติการทำงานของเครื่อง (Event Viewer) —> eventvwr.msc
 24. เรียกเครื่องมือตรวจสอบไฟล์ File Signature Verification Tool —> sigverif
 25. เปิดหน้าต่าง Game Controllers —> joy.cpl
 26. เปิดโปรแกรมแก้ไข Group Policy (ใช้กับ XP Home ไม่ได้) —> gpedit.msc
 27. เรียกโปรแกรมสร้างไฟล์ Setup (Iexpress Wizard) —> iexpress
 28. เรียกโปรแกรม Indexing Service —> ciadv.msc
 29. เรียกหน้าต่าง Keyboard Properties —> control keyboard
 30. แก้ไขค่าความปลอดภัย (Local Security Settings) —> secpol.msc
 31. แก้ไขผู้ใช้ (Local Users and Groups) —> lusrmgr.msc
 32. คำสั่ง Log-off —> logoff
 33. เรียกคีย์บอร์ดบนหน้าจอ (On Screen Keyboard) —> osk
 34. เรียกหน้าต่าง Performance Monitor —> perfmon.msc
 35. เรียกหน้าต่าง Power Options Properties —> powercfg.cpl
 36. เรียกโปรแกรม Private Character Editor —> eudcedit
 37. เรียกหน้าต่าง Regional Settings —> intl.cpl
 38. เรียกหน้าต่าง Registry Editor —> regedit
 39. เรียกโปรแกรม Remote Desktop  —> mstsc
 40. เรียกหน้าต่าง Removable Storage —> ntmsmgr.msc
 41. เรียกหน้าต่าง Removable Storage Operator Requests —> ntmsoprq.msc
 42. เรียกดู Policy ที่ตั้งไว้ (ใช้กับ XP Home ไม่ได้) —> rsop.msc
 43. เรียกหน้าต่าง Scanners and Cameras —> sticpl.cpl
 44. เรียกโปรแกรม Scheduled Tasks control —> schedtasks
 45. เรียกหน้าต่าง Security Center —> wscui.cpl
 46. เรียกหน้าต่าง Services —> services.msc
 47. เรียกหน้าต่าง Shared Folders —> fsmgmt.msc
 48. คำสั่ง Shuts Down —> shutdown
 49. เรียกหน้าต่าง Sounds and Audio —> mmsys.cpl
 50. แก้ไขไฟล์ระบบ (System Configuration Editor) —> sysedit
 51. แก้ไขการตั้งค่าระบบ (System Configuration Utility) —> msconfig
 52. ตรวจสอบระบบด้วย System File Checker Utility (เริ่มทันที) —> sfc /scannow
 53. ตรวจสอบระบบด้วย System File Checker Utility (เริ่มเมื่อบู๊ต) —> sfc /scanonce
 54. เรียกหน้าต่าง System Properties —> sysdm.cpl
 55. เรียกหน้าต่าง Task Manager —> taskmgr
 56. เรียกหน้าต่าง User Account Management —> nusrmgr.cpl
 57. เรียกโปรแกรม Utility Manager —> utilman
 58. เรียกโปรแกรม Windows Magnifier —> magnify
 59. เรียกหน้าต่าง Windows Management Infrastructure — wmimgmt.msc
 60. เรียกหน้าต่าง Windows System Security Tool —> syskey
 61. เรียกตัวอัพเดตวินโดวส์ (Windows Update) —> wupdmgr
 62. เรียกโปรแกรม Accessibility Options —> access.cpl
 63. เรียกโปรแกรม Add Hardware —> hdwwiz.cpl
 64. เรียกโปรแกรม Add/Remove Programs —> appwiz.cpl
 65. เรียกโปรแกรม Administrative Tools control —> admintools
 66. ตั้งค่า Automatic Updates —> wuaucpl.cpl
 67. เรียกโปรแกรม Bluetooth Transfer Wizard —> fsquirt
 68. เรียกโปรแกรม เครื่องคิดเลข (Calculator) —> calc
 69. เรียกโปรแกรม Certificate Manager —> certmgr.msc
 70. เรียกโปรแกรม Character Map —> charmap
 71. เรียกโปรแกรม ตรวจสอบดิสก์ (Check Disk Utility) —> chkdsk
 72. เรียกดูคลิปบอร์ด (Clipboard Viewer) —> clipbrd
 73. เรียกหน้าต่างดอส (Command Prompt) —> cmd
 74. เรียกโปรแกรม Component Services —> dcomcnfg
 75. เรียกโปรแกรม Computer Management —> compmgmt.msc
 76. เรียกดู/ตั้ง เวลาและวันที่ —> timedate.cpl
 77. เรียกหน้าต่าง Device Manager —> devmgmt.msc
 78. เรียกดูข้อมูล Direct X (Direct X Troubleshooter) —> dxdiag
 79. เรียกโปรแกรม Disk Cleanup Utility —> cleanmgr
 80. เรียกโปรแกรม Disk Defragment —> dfrg.msc
 81. เรียกโปรแกรม Disk Management —> diskmgmt.msc
 82. เรียกโปรแกรม Disk Partition Manager —> diskpart
 83. เรียกหน้าต่าง Display Properties control desktop —> desk.cpl
 84. เรียกหน้าต่าง Display Properties เพื่อปรับสีวินโดวส์ —> control color
 85. เรียกดูโปรแกรมช่วยแก้ไขปัญหา (Dr. Watson) —> drwtsn32
 86. เรียกโปรแกรมตรวจสอบไดร์ฟเวอร์ (Driver Verifier Utility) —> verifier
 87. เรียกดูประวัติการทำงานของเครื่อง (Event Viewer) —> eventvwr.msc
 88. เรียกเครื่องมือตรวจสอบไฟล์ File Signature Verification Tool —> sigverif
 89. เรียกหน้าต่าง Folders Options control —> folders
 90. เรียกโปรแกรมจัดการ Fonts —> control fonts
 91. เปิดไปยังโฟลเดอร์ Fonts (Fonts Folder) —> fonts
 92. เรียกเกม Free Cell —> freecell
 93. เปิดหน้าต่าง Game Controllers —> joy.cpl
 94. เปิดโปรแกรมแก้ไข Group Policy (ใช้กับ XP Home ไม่ได้) —> gpedit.msc
 95. เรียกโปรแกรมสร้างไฟล์ Setup (Iexpress Wizard) —> iexpress
 96. เรียกโปรแกรม Indexing Service —> ciadv.msc
 97. เรียกหน้าต่าง Internet Properties —> inetcpl.cpl
 98. เรียกหน้าต่าง Keyboard Properties —> control keyboard
 99. แก้ไขค่าความปลอดภัย (Local Security Settings) —> secpol.msc
 100. แก้ไขผู้ใช้ (Local Users and Groups) —> lusrmgr.msc
 101. คำสั่ง Log-off —> logoff
 102. เรียกหน้าต่าง Mouse Properties control mouse main.cpl
 103. เรียกหน้าต่าง Network Connections control netconnections —> ncpa.cpl
 104. เรียกหน้าต่าง Network Setup Wizard —> netsetup.cpl
 105. เรียกโปรแกรม Notepad —> notepad
 106. เรียกคีย์บอร์ดบนหน้าจอ (On Screen Keyboard) —> osk
 107. เรียกหน้าต่าง Performance Monitor —> perfmon.msc
 108. เรียกหน้าต่าง Power Options Properties —> powercfg.cpl
 109. เรียกโปรแกรม Private Character Editor —> eudcedit
 110. เรียกหน้าต่าง Regional Settings —> intl.cpl
 111. เรียกหน้าต่าง Registry Editor —> regedit
 112. เรียกโปรแกรม Remote Desktop —> mstsc
 113. เรียกหน้าต่าง Removable Storage —> ntmsmgr.msc
 114. เรียกหน้าต่าง Removable Storage Operator Requests —> ntmsoprq.msc
 115. เรียกดู Policy ที่ตั้งไว้ (ใช้กับ XP Home ไม่ได้) —> rsop.msc
 116. เรียกหน้าต่าง Scanners and Cameras —> sticpl.cpl
 117. เรียกโปรแกรม Scheduled Tasks control —> schedtasks
 118. เรียกหน้าต่าง Security Center —> wscui.cpl
 119. เรียกหน้าต่าง Services —> services.msc
 120. เรียกหน้าต่าง Shared Folders —> fsmgmt.msc
 121. คำสั่ง Shuts Down —> shutdown
 122. เรียกหน้าต่าง Sounds and Audio —> mmsys.cpl
 123. เรียกเกม Spider Solitare —> spider
 124. แก้ไขไฟล์ระบบ (System Configuration Editor) —> sysedit
 125. แก้ไขการตั้งค่าระบบ (System Configuration Utility) —> msconfig
 126. ตรวจสอบระบบด้วย System File Checker Utility (เริ่มทันที) —> sfc /scannow
 127. ตรวจสอบระบบด้วย System File Checker Utility (เริ่มเมื่อบู๊ต) —> sfc /scanonce
 128. เรียกหน้าต่าง System Properties —> sysdm.cpl
 129. เรียกหน้าต่าง Task Manager —> taskmgr
 130. เรียกหน้าต่าง User Account Management —> nusrmgr.cpl
 131. เรียกโปรแกรม Utility Manager —> utilman
 132. เรียกโปรแกรม Windows Firewall —> firewall.cpl
 133. เรียกโปรแกรม Windows Magnifier —> magnify
 134. เรียกหน้าต่าง Windows Management Infrastructure —> wmimgmt.msc
 135. เรียกหน้าต่าง Windows System Security Tool —> syskey
 136. เรียกตัวอัพเดตวินโดวส์ (Windows Update) —> wupdmgr
 137. เรียกโปรแกรม Wordpad —> write

ไม่มีความคิดเห็น: